Drukuj

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI – SPRZĄTACZKI

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach, ul. Pod Debiną 45,
32-040 Rzeszotary, ogłasza nabór na stanowisko pracownika obsługi – sprzątaczki

 

  1. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa im. Jana Kowalczyka
    w Rzeszotarach, ul. Pod Debiną 45, 32-040 Rzeszotary
  2. Wymiar zatrudnienia: 1 etat
  1. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem sprzątaczki:
  1. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i życiorys winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922) oraz przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 902 ze zm.)

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Kowalczyka
w Rzeszotarach, ul. Pod Dębiną 45, 32-040 Rzeszotary, do dnia 21 lutego 2018 r.
do godz. 12.00
lub przesłać na adres szkoły. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Powinny one znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika obsługi – sprzątaczki”. O terminie dalszego postępowania kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie.