12 grudnia 2019 roku w oddziale przedszkolnym odbyło się spotkanie z autorką bajek -
dr Lidią Ippoldt. Zaprezentowała ona jeden ze swoich najpopularniejszych utworów
- o pszczółce Zycie, przeprowadziła dla najmłodszych warsztaty profilaktyczne dotyczące zdrowego odżywiania. Autorka opowiedziała także dzieciom o pracy pisarza, zachęciła najmłodszych do zgłębiania niezwykłego świata literatury, wspólnej lektury z bliskimi.

Spotkanie zorganizowała dr Dorota Bełtkiewicz - logopeda, biblioterapeuta oraz mgr Ilona Miśkiewicz - wychowawca oddziału przedszkolnego, szkolny koordynator ogólnopolskiej akcji  „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.

Spotkanie z autorką bajek 3     Spotkanie z autorką bajek 4