Słynny cytat Konfucjusza brzmi: “Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem." Aby uczniowie klasy szóstej lepiej zapamiętali i zrozumieli temat: "Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii", na lekcji geografii przeprowadzone zostało doświadczenie przybliżające budowę wulkanu oraz sam proces jego wybuchu. Oprócz innych metod i środków dydaktycznych zastosowanych na tej lekcji największym zainteresowaniem cieszył się właśnie ten eksperyment, który uczniowie pod okiem nauczyciela, pani Ilony Miśkiewicz, mogli sami kilkakrotnie wykonać. Radość i dumę uczniów ze swoich działań można zobaczyć na niniejszych zdjęciach:

1a  2a  3a  4a  5a