👩‍🏭 👨‍🏭ORGANIZACJA OSTATNIEGO DNIA NAUKI – 26 CZERWCA 2020 R.

W ostatni piątek czerwca była zaplanowana uroczystość rozdania świadectw. Wiem, że wszyscy uczniowie pracowali na miarę swoich możliwości w trudnej sytuacji pandemii.
Niestety, wobec wciąż niepewnej sytuacji związanej z COVID-19, nie możemy przeprowadzić uroczystości zakończenia roku szkolnego, tak jak w minionych latach.

Spotkania z wychowawcami odbędą się on line, o czym uczniowie zostaną powiadomieni.

👏Świadectwa mogą odbierać uczniowie lub rodzice 26 czerwca 2020 r. według harmonogramu, przestrzegając zaleceń GIS i procedur szkolnych (maseczki, pomiar temperatury, dezynfekcja). Uczniowie wchodzą do szkoły, zachowując odległość 2 m, rodzice i opiekunowie pozostają poza terenem szkoły.

Jeśli rodzice zdecydują inaczej, świadectwa będzie można odebrać w późniejszym terminie z sekretariatu szkoły.

📖HARMONOGRAM – 26 czerwca 2020 r.📖

💁‍♂️Godz. 8.00 – oddział przedszkolny
- klasa I

💁‍♀️Godzina 8.20 – klasa II
- klasa III

⛪️Godz. 9.00 – msza św. w kościele parafialnym na zakończenie roku szkolnego.

🙋‍♀️Godz. 10.00 – klasa IV
- klasa V

🙋‍♂️Godz. 10.15 – klasa VI a, VI b
- klasa VII