Informujemy, że do wychowawców klas należy zgłaszać osoby chętne do korzystania z obiadów. Formularz zgłoszenia jest dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Koszt obiadu dla:
uczniów kl. 0-III - 7 zł
uczniów kl. IV-VIII - 8 zł.

DEKLARACJE ZAPISU PRZYJMUJEMY DO 10 WRZEŚNIA 2020R.

Obiady będą dostarczane do szkoły w pojemnikach,w naczyniach jednorazowych od 14.09.2020r.