Z okazji Święta Edukacji wszystkim Nauczycielom i Pracownikom 

Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach życzę zdrowia i spokoju, aby nigdy nie zabrakło  Państwu  zapału do kształtowania sumień młodych ludzi i do
 uczenia  pokonywania zła oraz do kierowania się w życiu tylko dobrem.

Dyr. Szkoły Katarzyna Guzik