Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2018 roku, uroczyste zakończenie odbędzie się
16 października 2018 roku.

Celem konkursu jest prezentacja uczniom postaci Jana Pawła II w 40. Rocznicę Pontyfikatu, poprzez poezję dotyczącą jego życia, misji, najważniejszych wydarzeń z czasu jego pontyfikatu.

W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas IV-VI.
Konkurs ma zasięg szkolny, nie przewiduje się udziału dzieci z innych placówek.

REGULAMIN DO POBRANIA