Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach. Konkurs rozpoczyna się 3 października 2018 roku, uroczyste zakończenie odbędzie się dnia 25 października 2018 roku.

Celem konkursu jest przybliżenie uczniom sylwetki Patrona Szkoły w 185. Rocznicę Urodzin, ukazanie wkładu Jana Kowalczyka w rozwój polskiej nauki, zwłaszcza astronomii.

Temat prac konkursowych brzmi: „Jan Kowalczyk. Odkrywamy Gwiazdę Astronomii”.

W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas IV-VI.
Konkurs ma zasięg szkolny, nie przewiduje się udziału dzieci z innych placówek.

 

REGULAMIN DO POBRANIA