Wyniki konkursu  „WYSZYWANKI MATEMATYCZNE”

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz odkrywanie innego oblicza matematyki, rozwój kreatywności, samodzielności, wyobraźni, twórczego myślenia, wspieranie ogólnego rozwoju ucznia oraz umiejętności manualnych. Koordynatorem Konkursu była pai Elżbieta Krawczyk

Prace były wykonywane techniką haftu matematycznego. Ocenie podlegała wartość estetyczna pracy, inwencja twórcza, wkład pracy.

Uczniowie przygotowali wyszywanki na wysokim poziomie, dlatego też wyłonione zostały tylko pierwsze i drugie miejsca.

I miejsce ex aequo:

Karolina Bobek kl. IV, Adam Klaś kl. VIa, Alicja Gadocha kl. VII, Antonina Sikora kl. IV, Monika Matoga kl. VII

II miejsce ex aequo: Wojciech Gadocha kl. III, Maciej Sawicki kl. IV, Aniela Sikora kl.VII

Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy tak pięknie wykonanych wyszywanek. Z pewnością będą one zachętą dla wszystkich uczniów do pilnej nauki matematyki.

Haft Matematyczny 1  Haft Matematyczny 6  Haft Matematyczny 8  Haft Matematyczny 12  Haft Matematyczny 15  Haft Matematyczny 20  Haft Matematyczny 27  Haft Matematyczny 30  Haft Matematyczny 35  Haft Matematyczny 41  Haft Matematyczny 39  Haft Matematyczny 37