Dorota Bełtkiewicz

j. polski,  logopeda

Justyna Burda

edukacja wczesnoszkolna

Beata Burliga

wychowanie fizyczne

Marta Góra

historia, historia i społeczeństwo, plastyka, muzyka

biblioteka

Ks. Bartłomiej Grociak

religia

Alicja Haładaj

matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe

Agnieszka

Jarosz-Wojtala

matematyka, terapeuta pedagogiczny

Edyta Kurowska

edukacja wczesnoszkolna

Joanna
Lewandowska-Kwaśny

j. angielski

Krystyna Lewicka

wychowanie do życia

w rodzinie

Ilona Miśkiewicz

edukacja przedszkolna, geografia

Dorota Nowak

edukacja przedszkolna

Ewa Piątek

edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Sołtys

j. polski, technika, zajęcia techniczne

Joanna Susuł

świetlica

Dorota Świąder

j. niemiecki

Marta Tyńska

j. angielski

Piotr Tyński

wychowanie fizyczne

Beata Weber

przyroda, biologia, świetlica

Katarzyna Zięba

edukacja przedszkolna