Dorota Bełtkiewicz

 logopeda

Justyna Burda

edukacja wczesnoszkolna

Beata Burliga

wychowanie fizyczne

Marta Góra

historia, historia i społeczeństwo, plastyka, muzyka

biblioteka

Katarzyna Guzik

j. polski

Ks. Bartłomiej Grociak

religia

Alicja Haładaj

matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe

Agnieszka

Jarosz-Wojtala

matematyka, terapeuta pedagogiczny

Elżbieta Krawczyk

matematyka

Edyta Kurowska

edukacja wczesnoszkolna

Joanna
Lewandowska-Kwaśny

j. angielski

Piotr Kołaczek

fizyka

Ilona Miśkiewicz

edukacja przedszkolna, geografia

Dorota Nowak

edukacja przedszkolna

Ewa Piątek

edukacja wczesnoszkolna

Justyna Ptak-Ciborowska

psycholog, terapeuta

Katarzyna Poborowska-Wronka

chemia, biologia
Edward Ryś

wychowanie do życia

w rodzinie, historia

Jolanta Sołtys

j. polski, technika, zajęcia techniczne

Joanna Susuł

edukacja wczesnoszkolna

Dorota Świąder

j. niemiecki

Łukasz Szczerbiński

doradztwo zawodowe

Marta Tyńska

j. angielski

Piotr Tyński

wychowanie fizyczne

Beata Weber

przyroda, biologia, świetlica

Teresa Zabłocka-Mierczak

 j. polski

Katarzyna Zięba

edukacja przedszkolna

Ewa Zolich

pedagog