Po koniec 2017 roku w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” odbyła się uroczysta gala finałowa, podsumowująca projekt „Ja, mój kraj, moja mała ojczyzna”, połączona z rozstrzygnięciem powiatowego konkursu literacko-plastycznego pod hasłem „Na ludowo”, organizowanego przez Fundację „Sapere et Gaudere” oraz Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie – przy wsparciu Powiatu Krakowskiego. Joanna Gawor, uczennica klasy IV b (opiekun: mgr Dorota Bełtkiewicz), otrzymała wyróżnienie – jej wiersz, wraz z autorską ilustracją, został opublikowany w książce pokonkursowej.

Gala finałowa
Gala finałowa Gala finałowa
Gala finałowa
Gala finałowa Gala finałowa
Gala finałowa
Gala finałowa Gala finałowa
Gala finałowa
Gala finałowa Gala finałowa
Gala finałowa
Gala finałowa Gala finałowa
Gala finałowa
Gala finałowa Gala finałowa
Gala finałowa
Gala finałowa Gala finałowa
Gala finałowa
Gala finałowa Gala finałowa