Witamy na naszej stronie! Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Deklaracja Dostępności

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji szkola-rzeszotary.pl.

 

Dostępność cyfrowa:

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
 • "Wirtualny spacer" nie jest dostępny cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Guzik, adres e-mail: dyrektor@szkola-rzeszotary.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 256 01 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

 1. Budynek szkoły znajduje się przy ul. Pod Dębiną 45, wejście prowadzi prez furtkę i bramę wjazdową. Przy bramie jst przycisk dzwonka do wezwania  obsługi w razie potrzeb.
 2. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Pod Dębiną 45 oznaczone literami A i B. Wejście A jest w odległości 35 m od ul Pod Dębiną. Wejście B jest w odległości 23 m od dolnego parkingu. 
 3. Do wejścia A i B prowadzi chodnik dla wózków. 
 4. Portiernia znajduje się po lewej stronie wejścia A, w odległości 8 m od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 5. Na życzenie dostępny jest Asystent osoby niepełnosprawnej.
 6. Sekretariat szkoły oraz gabinet dyrektora znajduje się na poziomie O, w odległości ok. 26m od wejścia A.
 7. Pomieszczenie sekretariatu jest dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami. 
 8. Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz i pomieszczenia w przyziemiu, na parterze i na piętrze. Do wszystkich części szkoły można się dostać z pomocą windy.
 9. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym poziomie nowej części budynku, po prawej stronie, naprzeciwko windy.
 10. Na parkingu wewnętrznym  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 12. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 13. Na życzenie osoby potrzebującej można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna po uprzednim umówieniu się. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30,

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny (dignozy)  przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową w Rzeszotarach.

Data dodania: 2021-03-21 19:16:36
Data edycji: 2024-03-28 11:44:48
Ilość wyświetleń: 1905

Konkursy

Ciekawe inicjatywy, nasze osiągnięcia - sprawdź!
Więcej informacji

Wycieczki

Zobacz relacje z naszych wspólnych wycieczek!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

ROZWIJAMY SKRZYDŁA - POKONUJEMY TRUDNOSCI - SIĘGAMY DO GWIAZD

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej