Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia) zostały zorganizowane dla klasy III wielkanocne warsztaty bajkoterapeutyczne.

Dzieciom zaprezentowano utwór literacki „Niebieska kurka” dotyczący akceptacji odmienności, postawy szacunku i tolerancji wobec inności. Uczniowie podczas dyskusji wymieniali najczęstsze powody odmienności w grupie rówieśniczej. Dzieci identyfikowały i klasyfikowały emocje, wskazywały na postawy godne naśladowania wobec osób odmiennych. Stworzyły także wspólnie pamiątkowy plakat, który będzie przypominał im o empatii i szacunku wobec innych.

Światowy Dzień ...
Światowy Dzień Książki Światowy Dzień Książki
Światowy Dzień ...
Światowy Dzień Książki Światowy Dzień Książki
Światowy Dzień ...
Światowy Dzień Książki Światowy Dzień Książki
Światowy Dzień ...
Światowy Dzień Książki Światowy Dzień Książki
Światowy Dzień ...
Światowy Dzień Książki Światowy Dzień Książki
Światowy Dzień ...
Światowy Dzień Książki Światowy Dzień Książki
Światowy Dzień ...
Światowy Dzień Książki Światowy Dzień Książki
Światowy Dzień ...
Światowy Dzień Książki Światowy Dzień Książki
Światowy Dzień ...
Światowy Dzień Książki Światowy Dzień Książki