Dzieci z klasy pierwszej nowy rok rozpoczęły kreatywnie i kolorowo! Na początku stycznia zostały zorganizowane dla pierwszoklasistów warsztaty bajkoterapeutyczne na podstawie opowieści autorstwa Anny Staniszewskiej „Pomarańczowa choinka”. Świąteczna bajka pokazała uczniom, jak wielką zaletą jest odmienność i jak ważne jest bycie otwartym
na innych.

Dyskusja i towarzysząca lekturze twórczość plastyczna uzmysłowiły dzieciom, że wszyscy różnimy się od siebie. Różnice - mniejsze i większe - nie przeszkadzają jednak w budowaniu relacji, wręcz przeciwnie -  inspirują do poznawania siebie nawzajem.

Uczestnicy wykonali wspólny plakat - tytułową pomarańczową choinkę - z dowolnie wykonanymi, różnorodnymi ozdobami, który będzie przypominał dzieciom o potrzebie akceptacji i wzajemnego poszanowania. Zajęcia zostały przeprowadzone przez dr Dorotę Bełtkiewicz, logopedę, biblioterapeutę i jednego z autorów tomu „Blogowe dbajki”.­

 

Warsztaty Pomarańczowa choinka 1  Warsztaty Pomarańczowa choinka 2  Warsztaty Pomarańczowa choinka 3