Informujemy, że od 18 stycznia 2021r. rozpoczęło się postępowanie rekrutacyjne  do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Prosimy o terminowe składanie odpowiednich dokumentów.

Wymagane jest podpisanie dokumentów przez obojga rodziców. 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - od 1.02.2021 do 5.03.2021r. (dzieci z obwodu):

  • Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej 
  • Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej
  • Oświadczenie rodzica ws. rodzeństwa dziecka

Inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych i dodatkowych zawartych w Zarządzeniu Nr 508/2021 Burmistrza Miasta i GminyŚwiątniki Górne z dnia 11 stycznia 2021 r., §1 ust.8-12, złożone przez rodziców/opiekunów prawnych.

  • Formularz potwierdzenia woli w zakresie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego (po zakwalifikowaniu dziecka).

KLASA I - od 18.01.2021 do 12.03.2021r. (dzieci z obwodu)

  • Zgłoszenie o przyjęcie do klasy I do publicznej szkoły podstawowej,

KLASA I (dzieci spoza obwodu)- od 15.03.2021r. do 23.03.2021r.

  • Wniosek o przyjęcie do klasy I do publicznej szkoły podstawowej 
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
  • Oświadczenie rodzica ws. rodzeństwa dziecka
  • Inne dokumenty, spełniające kryteria ustawowe i dodatkowe.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

WNIOSKI DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE