Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2018 roku, uroczyste zakończenie odbędzie się
16 października 2018 roku.

Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła II w 40. Rocznicę Pontyfikatu, ukazanie najmłodszym biografii Papieża-Polaka, najważniejszych informacji
i wydarzeń z czasu jego pontyfikatu (podróże, umiłowanie dzieci, miłość do ojczyzny).

Temat prac konkursowych brzmi: Jan Paweł II. Papież z Polski.

W konkursie mogą brać udział tylko dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III.
Konkurs ma zasięg szkolny, nie przewiduje się udziału dzieci z innych placówek.

 

REGULAMIN DO POBRANIA