Drukuj

ogrod bot2bogrod bot1a

We wtorek 1 października 2019 r. 29 uczniów z klasy I i II pod opieką P. Justyny Burdy i P. Edyty Kurowskiej wzięło udział w wycieczce do Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Ogród Botaniczny przywitał dzieci malowniczym, jesiennym krajobrazem, bogactwem i różnorodnością gatunków roślin i panującą wokół ciszą. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała do wędrówek alejkami ogrodu. Podczas wycieczki dzieci miały okazję dowiedzieć się, czym jest ogród botaniczny i czym zajmują się jego pracownicy. Dowiedziały się, skąd może pochodzić roślinność w ogrodzie botanicznym. Miały możliwość poznania różnorodność gatunków roślin. Rozpoznawały znajome gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych.

Po spacerze ogrodzie, odbyła się druga część wycieczki do Opery Krakowskiej na spektakl pt."Pan Tralaliński",  podczas którego dzieci miały możliwość aktywnego uczestnictwa  w przedstawieniu oraz wysłuchania utworów z repertuaru poezji dziecięcej w oprawie muzycznej wybitnych kompozytorów.

Celem wycieczki było stworzenie warunków do bliskiego, bezpośredniego kontaktu dzieci     z otaczającą przyrodą, uwrażliwianie na jej piękno, kolorystykę i potrzebę ochrony oraz edukacja dzieci w zakresie wysokiej kultury, wzbogacanie oferty zagospodarowania czasu wolnego, rozbudzanie ekspresji artystycznej najmłodszych.

Wycieczka minęła wszystkim bardzo szybko. Do szkoły wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi.

Justyna Burda