Witamy na naszej stronie! Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Konkurs Fotograficzny - ''Do Niepodległej'' - zapraszamy!

Konkurs Fotograficzny - ''Do Niepodległej'' - zapraszamy!

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

    „DO NIEPODLEGŁEJ”

I.  ORGANIZATOR KONKURSU

 • UKS Feniks we współpracy z Zespołem Szkół w Świątnikach Górnych, Szkołą Podstawową w Ochojnie, Szkołą Podstawową w Rzeszotarach, Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach Górnych przy wsparciu Powiatu Krakowskiego, Miasta i Gminy Świątniki Górne, Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA.
 • Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Do Niepodległej”.

II.             CELE KONKURSU

 • Rozbudzanie zainteresowania kulturą, tradycją i historią naszej małej
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywno ści.
 • Uczczenie rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

III.UCZESTNICY

 • Konkurs jest adresowany do uczniów szkól podstawowych oraz ponadpodstawowych zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Świątniki Górne oraz do dorosłych mieszkańców .
 • Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

-uczniowie szkoły podstawowej

-uczniowie szkoły ponadpodstawowej

- kategoria open – dla dorosłych entuzjastów poszukiwania śladów historii.

 1. ZAŁOŻENIA KONKURSU
 • W konkursie mogą brać udział fotografie wykonane indywidualnie, nigdzie dotychczas nie publikowane i nie nagradzane wcześniej w innych
 • Tematem fotografii powinny być miejsca, postacie oraz pamiątki związane z walkami o niepodległość i budowaniem niepodległej Ojczyzny na terenie Gminy Świątniki Górne.
 • Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów oraz korektę polepszającą jakość zdjęcia (wyostrzanie, rozjaśnianie, kontrast, nasycenie). Nie będą akceptowane prace z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii.
 • Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć spełniających warunki konkursu.
 • Do zgłoszonych do konkursu fotografii należy dołączyć imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć, informacje na temat przedstawionych na fotografiach obiektów, postaci, przedmiotów i ich związku z tematem konkursu.
 • Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
 • Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na opublikowanie pracy oraz imienia i nazwiska autora na stronie internetowej organizatora, w mediach i publikacjach związanych z promocją konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest załączenie wypełnionej „Karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie”.
 • W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

IV.TERMINY

 • Konkurs trwa od dnia ogłoszenia regulaminu.
 • Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach osobiście lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, ul. Pod Dębiną 45, 32-040 Rzeszotary, z dopiskiem: „Konkurs Do Niepodległej”.
 • Termin składania prac upływa 3 listopada 2021 roku o godz. 15.00
 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Finałowej w dniu 19 listopada 2021 r w Szkole Podstawowej w Ochojnie.
 • Osoby nagrodzone w konkursie zostaną powiadomione pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

V.INNE POSTANOWIENIA

1) Załącznikiem do Regulaminu jest wzór Karty Zgłoszenia Uczestnictwa w Konkursie.

2) Nadesłanie fotografii na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem organizatora konkursu o tym, że nie narusza ona praw osób trzecich, a w szczególności jej upowszechnienie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii albowiem praca spełnia wymogi określone w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3) Nadesłane prace będzie oceniać Komisja Konkursowa. Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie.

4) Przy ocenie fotografii pod uwagę brane będą następujące kryteria:

      -zgodność pracy z tematem przewodnim konkursu,

      -kreatywność,

      -jakość zdjęć

4) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

5) Koordynatorami konkursu są Marta Góra i Dorota Świąder.

6) Pytania i wątpliwości można kierować pod nr tel. 691548182

 

DO POBRANIA:

METRYCZKA

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Data dodania: 2021-10-15 11:02:23
Data edycji: 2021-10-24 10:05:48
Ilość wyświetleń: 1231

Konkursy

Ciekawe inicjatywy, nasze osiągnięcia - sprawdź!
Więcej informacji

Wycieczki

Zobacz relacje z naszych wspólnych wycieczek!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

ROZWIJAMY SKRZYDŁA - POKONUJEMY TRUDNOSCI - SIĘGAMY DO GWIAZD

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej